Hästallergen

sön, 2012-02-12 17:11 -- karin

Hästallergen är mycket besvärligt för de som är känsliga. Hästnäringes Miljöråd har en bra guide för nedladdning.
Boverket har tagit fram vägledning för planering av djurhållning i samband med nybyggnation som du kan läsa på Boverkets hemsida.

Tags: